Meerkamerfilter

  >   Natuurlijk zwembad  > Meerkamerfilter 

Het principe

Bij de combinatie meerkamer met moerasbed beweegt het water zijdelings door het filterbed met planten. Het water stroomt via skimmers de zwemzone uit. Het loopt door een multichamber filter. De filterkamers ervan bevatten verschillende filtermedia, van grof naar fijn. Onderaan elke kamer bevindt zich een decantatiezone met aftapkraan. Een pomp stuurt het voorgefilterde water vervolgens door de moerasfilterzone met planten.

Ses

Eigenschappen

Het moerasbed maakt minstens 10% uit van het totale volume van het systeem. De kost voor de technieken ligt hier tussen deze van downflow en upflow. Het energieverbruik blijft beperkt en de plantenzone vormt ook hier een interessante vijverbiotoop. Een groot deel van de vervuiling wordt uit het water gevangen voordat het door het moerasbed stroomt.


Aanbevelingen

Wekelijks ledigt men de skimmermandjes en zet men de aftapkranen van de meerkamerfilter even open. De filtermedia in de meerkamer reinigt men met 14 dagen tussenpozen, kamer per kamer.
Een UVc-straler en zeker een fosfaatfilter beperken de algengroei. Beluchting in plantenzone en substraatfilter zijn een meerwaarde voor de efficiëntie van de biologische filtering.
Het gebruik van Clinopti Plus zorgt voor een stabieler vijvermilieu. Of men gebruikt koper-ionisatie om algen tegen te gaan (niet compatibel met Clinopti Plus).