Downflow 

  >  Natuurlijk zwembad > Downflow

Het principe

Het oudste gebruikte filtersysteem bij zwemvijvers is dat met het downflow-principe. 

Het zwemgedeelte en de moeraszone zijn hier van elkaar gescheiden door een tussenwand die onder het waterniveau ligt. Het water stroomt van de zwemzone, tussen de stapstenen door, de moeraszone in. Hier wordt het water van boven naar beneden biologisch gezuiverd door de planten en een laag met substraat. In de moeraszone kan een zogenaamde drain-connector fungeren als ‘hart’ van de installatie waaraan de drainagebuizen worden verbonden.

De pomp komt erin te staan. In het ideale geval ligt de ingang van de moerasbedzone aan de noordoostkant van de zwemvijver (dan helpen de overheersende zuidwestenwinden de vuildeeltjes naar het moerasbed te brengen). Alle vervuiling blijft in het systeem en wordt er verwerkt door de natuur. 

 

Eigenschappen

De filterende plantenzone heeft een inhoud van ongeveer 25% van het totale watervolume in het systeem. De ingang ervan ligt best noordoost. Er worden weinig technieken ingezet, daardoor is downflow prijsgunstig. Het energieverbruik is zeer laag en het moerasgedeelte vormt een interessante vijverbiotoop. Leuk voor groot en klein. De meest ecologische zwemvijver. Het systeem vraagt weinig onderhoud. Een nadeel is dat het moeras kan verstoppen bij vervuiling uit de omgeving.


Aanbevelingen

Men zorgt best voor een rijke en gevarieerde beplanting. Een UVc-straler en zeker een fosfaatfilter beperken de algengroei. Het gebruik van Clinopti Plus zorgt voor een stabieler milieu. Ook een luchtpomp is zeker een plus, zowel voor de biologie als voor het tegengaan van verstopping.